Humanity and AI – Exploring the Human Aspect of Artificial Intelligence ธุรกิจ ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง คอร์ด เนื้อเพลง กุหลาบเวียงพิงค์ เนื้อเพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเอง

ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง คอร์ด เนื้อเพลง กุหลาบเวียงพิงค์ เนื้อเพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเอง

0 Comments

กุหลาบแดงกำลังอ้า  กำลังบานที่อ้ายส่ง มอบให้แม่โฉมยง ดำรงความรักไว้อย่าไลร้างบาดห่าเฉา

กุหลาบแดง คอร์ด

กุหลาบแดง คอร์ด

พี่ขอฝากให้เจ้า พี่ขอฝากให้เจ้า ต่างเมือบัดยามไกล เบิดอาลัยให้นางหวน ส่งคืนอย่ารอซ้า.. ไม่สิ้นชีวีขอคอยต่อไป แม้มันจะไม่ให้ซึ่งความหวัง

กุหลาบแดงเจ้าเอ๋ย ขอเจ้าจงฟัง วันไหนเขาชังเจ้าจงคืนมา คืนมาบ้าน เฮือนชานคอนเก่า เขาเหม็นหน้าเจ้า คืนเจ้าอย่ารอ

ให้คึดพ้อคนส่งเด้อนาง ให้คึดพ้อคนส่งเด้อนาง คันเจ้าหวังเมินชาย ให้ส่งคืนเด้อน้อง ให้ส่งคืนเด้อนางน้อง.. ร    ม     ซ      ลหมู่เฮาชาวเหนือ    ล   ดํ  รํ    ดํ     ล   ซ   ล  อย่าไปเชื่อเชียวหนอคำชาย   ม    ร   ม   ร   ม  ซ   ล เดี๋ยวจะต้องเจ็บช้ำใจกาย   ล    ดํ   รํ     ดํ   ล    ซ     ลเปิ้นเมืองใต้พูดจาหลอกลวง   ซ  ดํ  รํ    มํ มํ  รํ   ซ   มํ  รํ   ดํ    รํ   ลหากเปิ้นได้เฮา   เปิ้นคงทิ้งเราน้ำตาไหลร่วง    ดํ  รํ   มํ รํ  ดํ ซ  ลหากหลงลม คงโดนหลอกลวง   ดํ     ล     ซ      ม   ซ  ล      (ดนตรี)ช้ำทรวงเหมือนดั่ง บัวบาน…