ประกาศตำแหน่งงานว่าง

0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เงินและบั… 19 มิถุนายน 2562 บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (ภาษีอากร , บัญชีกา… และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย #สนใจสมัครงาน ส่ง Resume, CV (อังกฤษ , จีน)… ลักษณะงาน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สวัสดิการ ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าล่วงเวลา คุณสมบัติผ…

1.แปลเอกสาร สัญญา ต่างๆภายในบริษัทฯ 2.แปลการสื่อสารในที่ประชุมให้กับผู้บริหาร หรือระหว่างการสัมภาษณ์งาน three.แปลภาษาและออกไปพบลูกค้ากับผู้บริหาร… ถ่ายทอดการแปลภาษาไทยเป็นจีน จีนเป็นไทยออกมาให้ทุกฝ่ายเข้าใจ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญ…

หางานภาษาจีน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายส่งออก (ต้องพูดภาษาจีนได้) สามารถติดต่องานทั้ง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี ประสานงาน และดูแล กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เตรียมพร้อมเอกสาร ที่ใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายส่งออก ติดต่อประสานงานกับทางกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาอื่นของบริษัทฯ ช่วยเหลือและส… ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก สื่อสารภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ได้ ติดต่อประสานงานกับ ลูกค้าและ provider ต่างชาติ ชาวจีน และต่างประเทศ สั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ สำหรับ supplier ทั้งในและต่างประเทศ จัดเตรียม จัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าจากต่างประเทศ ติดตาม shipment และเจรจาต่อรองกับ provider ดำเนินการนำเข้าและส่งออกตา… คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุสภาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย… เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออก ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสาร นำเข้า ส่งออก และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น delivery และ ลูกค้า ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ รับผิดชอบงานตามที่บริษัทมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา มีความรู้เรื่อ… 1.ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่มอบหมาย 2.ช่วยประสานงานพนักคนจีนกับพนักงานคนไทย three.แปลเอกสารระหว่างภาษาไทย-จีน 4.งานอื่นๆที่ใด้มอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง…

หางานภาษาจีน

รายละเอียดงาน ติวเตอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร # สุขภาพกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว # รักการสอนหนังสือเด็กๆ ใจเย็น … ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ…

มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันฯ … 19 มิถุนายน 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี, เจ้าหน้าที่จัดทำเ… รับผิดชอบกิจกรรมการคืนเงินของแผนกขาย ” คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป (สัญชาติจีน…

ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน… ลักษณะงาน 1.บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า2.Check In – Check Out จัดทำเอกสารภายในแผนก3.สำรองห้องพักผ่านโทรศัพท์และอีเ… ลักษณะงาน – ติดต่อประสานงานลูกค้า- บันทึกข้อมูลการขายสินค้า- รายงานการขายสินค้า- ทำใบเสนอราคาสินค้า- งานธุรการทั่… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และพนักงาน… ชาย/หญิงอายุ 25ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาจีนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางด้านสามารถฟัง พูด อ่าน … ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนร…

นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ…ฉันได้พัฒนาทักษะของ… ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น… ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ… 2565 – ตำรวจบุกค้นผับจินหลิง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเง… ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญ… โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

Human Resource & Admin Officer 1 รับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานด้านธุรการของบริษัท ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เน้นเรื่อง hrm 2 ดูแลจัดการการสรรหาบุคลากรตามคำร้องขอจากฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทและพนักงาน จัดการพนักงานสัม… หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. AWAKE ดับฝันวันสิ้นโลก สัปดาห์นี้ ดูหนังกับหมี รีวิวภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก Netflix ที่จะทำให้ทุกคนต้องหวนกลับมาดูการนอนหลับของตัวเอง ว่าเวลาที่นอนนั้นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วหรือไม่ใน “… AWAKE ดับฝันวันสิ้นโลก…”

คนไทยไม่น้อยหน้าสิ้นปีนี้ทะลุ 5 ล้านคน โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือ โอปอเรเตอร์ ทั่วโลก… ประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่ … ครบทุกวิชาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ 7 ม.ดัง มหิดล จุฬาฯ มธ.

1.แปลภาษาไทยและภาษาจีนเป็นหลัก 2.ช่วยในการจัดการเอกสารและการติดต่อทางธุรกิจ 3.สรุปเอกสารและจัดทำรายงาน ฯลฯ four.งานอื่นๆที่มอบหมายให้ทำชั่วคราว… เปิดโพสต์รับสมัครสาวสวยขอคนสวยจริงตรงปก รับงานดูแลมหาเศรษฐีชาวจีน เน้นหน้าไร้สิว ไม่เอาบ้าน ๆ งานนี้สนนราคา 5 แสนบาทต่อเดือน สาว ๆ สนใจมั้ย… เป็นสื่อกลางระหว่างคนไทยและคนไต้หวัน. ดำเนินงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร… 1.ทำหน้าที่ประสานงาน และแปลการสื่อสารภายในแผนก และระหว่างแผนก ทั้งจากภาษา ไทย-จีน และ จีน-ไทย 2.ทำหน้าที่แปลเอกสาร ทั้งจากภาษา ไทย-จีน และ จีน-ไทย…

“AtomicPills”คาเฟ่สายหวาน แต่แคลลอรี่ต่ำ! | พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่.. “Atomic Pills” คาเฟ่สุดอร่อยแต่มาแบบแคลอรีต่ำ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทุกจานถูกเลือกโดยคุณหมอ! ทั่วโลกใช้งาน 5 จี เพิ่มวันละ 1 ล้านคน !!

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่…ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ… ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้…หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย… ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ… 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีไอทีซี จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Master … เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) & BOI Staff.

สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี 6. 4.สามารถพัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการสรรหาทั้ง Internal-external. three.มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการสรรหาพนักงาน เป็นอย่างดี. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอ… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร..

เรียนรู้และให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยวิธิีผึ้งบำบัด. เป็นผู้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับผึ้งบำบัด… แจ้งทางอีเมล์ของไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด ติดต่อ คุณนัท… รายละเอียดงาน – สรุปงาน สรุปรายงาน ในแต่ละวัน – เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสาร ประสานงานต่าง ๆ ให้แก่หัวหน้างาน – ดู… 4.เป็นล่ามช่วยในการสื่อสาร ฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระหว่างเจ้าหน้าที่ /แพทย์ /ผู้รับบริการ แนะนำสิทธิการรักษา โปรโมชั่น…

หางานภาษาจีน

พยาบาลวิชาชีพ OPD สื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 1 ด้านการบริหารจัดการ กำกับดูแลวางแผนงานประจำวัน ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ 2 ด้านการบริการ รับ ส่งเวรตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลการบริการพยาบาลและรับฟังข้อเสนอแนะจากผ… พนักงานคลังสินค้าสื่อสารภาษาจีน ทำงานในคลังสินค้า แพคสินค้า รับออร์เดอร์ลูกค้า สามารถคำนวนภาษีของราคาสินค้า1 ตอบกลับปัญหาของลูกค้าในทันที ติดตามและจัดการสินค้าคลังสินค้าที่จำเป็น 2 งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ดำเนินการ ติดตาม จัดการ 3 ปรับเวลาในการทำงานล่วงเวลาของแต่ละวันได้ four ออ… Sales Support Officer เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประสานงาน ติดตามงานขาย และให้บริการด้านการขายแก่ ลูกค้าและฝ่ายขาย ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานขายแล้วเสร็จอย่างราบรื่น จัดทำสัญญาซื้อขาย และประสานงานจนแล้วเสร็จ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และจัดทำสรุปต่างๆ ประจำเดือน จัดทำ… ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ภาษาจีน ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของสำนักเลขานุการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บังคับัญชาจัดทำรายงานต่างๆตามที่ตลาดหลักทรั… บัญชีสื่อสารภาษาจีน 1 ดูแลจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ของลูกค้า และองค์กรภายใน เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญของบริษัท ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ 2 ยื่นภาษีและเอกสารต่างๆ ประจำเดือน three ประสานงานกับบัญชี outsource ในการเก็บเอกสาร และปิดงบประ…

เก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับลูกค้า สินค้าที่สนใจ… รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่… โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดอันดับ “กลุ่มธุรกิจโรงพยา… โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการจัดอันดับ &qu…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝ… ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค… ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ… รับสมัคร Staff Event Roadshow ประจำบูธ เครื่องดื่ม/ชงซิม ในเครือของบริษัท รับผ่าน บริษัท… ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรื…

18 มิถุนายน 2562 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี , IT A… 21 มิถุนายน 2562 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , IT A… ลักษณะงาน 1.รับเช็คอิน เช็คเอ้าท์ รับจอง ลูกค้า2.ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า3.แนะนำและเสนอขายห้องพัก… คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 6 “JSAT Journal… รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิ…

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบ ฯ สําเร็จการศึกษ… ลักษณะงาน ประสานงานกับลูกค้า ในวีแชต แปลภาษาจีน ไทย จีนประสานงาน กับ รถเวียดนาม รถลาว สวัสดิการ ประกันสังคม,เบี้… รายละเอียดงาน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการ -… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ตำบลไม้งาม … รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์, นักวิชาการศึกษา แล… นักร้องหนุ่มไม่สำนึก พราวด์นั่งแท่นลูกรักทำผิดก็แค่ขอโทษ “มาดามกุ๊งกิ๊ง” มาแล้วย่ะทุกคน ตามมาแซ่บ มาเผือกกันเร็ว คิดว่าเดาไม่ยาก ทุกคนรู้เชื่อเดี๊ยน…

1.แปลภาษา จัดทำเอกสาร และประสานงานต่างประเทศ (ประเทศจีน) 2.ดูแลงานคลังสินค้า ตรวจสอบยอดการรับเข้า-ส่งออก three.วางแผนการับเข้าและจัดเก็บวัตถุดิบ… แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน 2. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย 3. แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน) 5…

ประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่ … ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน…ที่… หน้าแผนกขายต่างประเทศ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการอาวุโส… บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานภูมิภาคจัง…

ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีนกับพนักงานคนไทย. ติดตามผู้บริหารไปปฎิบัติงานนอกบริษัท. HUB Admin Officer (สื่อสารภาษาจีน) ลาซาล บางนา สัมภาษณ์ออนไลน์ ดูแลงานธุรการทั่วไป จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับทางส่วนกลางของบริษัท flash express ดูแลงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาปรับปรุง การจัดการทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังสิ…

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา… ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า four.zero International. ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ… รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มก…