Category: ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ Scb Financial Markets ค่าเงินบาทประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุนกลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ Scb Financial Markets ค่าเงินบาทประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุน

0 Comments

“ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วย แต่ไม่มีสิทธิไปก้าวก่ายอยู่แล้ว ทาง กนง. มีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงิน… เราอยากเห็นนโยบายการเงินการคลังไปด้วยกัน ตอนนี้เงินเฟ้อติดลบ 4 เดือนแล้ว” เศรษฐา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 ก.พ. Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ[...]