Category: เที่ยวยุโรป

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ Or ผลักดันเที่ยวบินคาร์บอนต่ำจากเชื้อเพลิงยั่งยืน นำร่องเส้นกทม สมุยบางกอกแอร์เวย์ส จับมือ Or ผลักดันเที่ยวบินคาร์บอนต่ำจากเชื้อเพลิงยั่งยืน นำร่องเส้นกทม สมุย

0 Comments

เมืองเก่าทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ศูนย์กลางของย่านนี้อยู่… ราสาททูมเปีย เป็นทั้งปราสาท ป้อมปราการ หอคอย สวนสาธารณะและกำ… ปราสาทเนสวิชห์ Nesvizh Castle เป็นปราสาทที่โด่งดังที่สุดแห่ง… ถ้ำกัทแมน (Gutman’s Cave) หรือ ถ้ำคนดี เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดใ… ปราสาททราไก เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่[...]