Category: เศรษฐกิจ คือ

Gdp คืออะไร สำคัญต่อเศรษฐกิจยังไงGdp คืออะไร สำคัญต่อเศรษฐกิจยังไง

0 Comments

นิยามของเศรษฐกิจไทยเวลานี้ จึงอยู่ในช่วง “คนวัยทำงานตอนปลายที่มีเป้าหมายสู่การเกษียณสุข มีรายได้พอใช้จ่ายในวัยชรา” แต่ภาระที่แบกอยู่มากมาย มีรายได้ไม่สอดคล้องกัน“ หนทางจะรอดได้จำเป็นต้องเพิ่มทักษะในด้านการงาน เปลี่ยนงานที่ดีขึ้น หรือหารายได้เสริมใหม่ๆ ซึ่งในแง่ของภาพรวมของเศรษฐกิจ คือ การยกระดับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อให้เกิดหนทางหารายได้เพิ่มขึ้น และเข้าสู่เศรษฐกิจสุขภาพดี. “…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง[...]