Category: protein คือ

โปรตีนทางเลือก ปฏิวัติวงการอาหาร ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน สอวชโปรตีนทางเลือก ปฏิวัติวงการอาหาร ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน สอวช

0 Comments

ก็จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในวัยที่กำลังเป็นวัยรุ่น 7-14 ปี อาจจะต้องการอยู่ที่ 1.1 กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ส่วนเด็กเล็กจะต้องการน้อยกว่า. ในหญิงตั้งครรภ์ ประมาณ 1.three กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม. อาจจะต้องการมากขึ้นอีกหน่อย เพราะทั้งการดูดซึมการย่อย การนำไปใช้ไม่ดีเหมือนวัยรุ่น ใสๆ. เมื่อการพูดถึงเรื่องเพศไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม[...]

จับเทรนด์ โปรตีนทางเลือก Future Of Food กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จับเทรนด์ โปรตีนทางเลือก Future Of Food กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่

0 Comments

BYD ประกาศยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วน สูงถึง 526,000 คันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 นับเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD แซงหน้าผู้นำจากสหรัฐฯ อย่าง Tesla อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ BYD มี… ในหญิงตั้งครรภ์ ประมาณ 1.3 กรัมต่อน้ำหนัก 1[...]